Menu:Indolavägen 5 / PL 600
67101 Karleby
06-831 3871

Förvandla ditt bil till kontant

Vi köper person- och paketbilar i gott kondition. Vi sköter om pappersarbetet för dig och löser ut möjliga skulder.

Kontakta oss!